Proizvodnja

Proizvodni pogon i veleprodajno skladište SB Trade d.o.o. su projektovani i izvedeni u skladu sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse za proces prepakivanja supstanci za farmaceutsku upotrebu na način da se omogući lako čišćenje i sprovođenje sanitarno-higijenskih mera, kao i efikasnost procesa koji se u njima odvijaju, a sve sa ciljem minimizacije rizika od unakrsne kontaminacije.

Proces prepakivanja se obavlja prema jasno definisanim procedurama u namenskom prostoru odgovarajućeg stepena čistoće (GMP klasa D ili ISO 8), što odgovara klasi čistoće za proizvodnju nesterilnih farmaceutskih oblika.

Skladištenje proizvoda je u skladu sa smernicama dobre distributivne prakse u kontrolisanim ambijentalnim uslovima.

Pristup proizvodnim prostorima, skladištu i tehničkim prostorima je strogo kontrolisan.

Kontrola kvaliteta

bez kompromisa

SB Trade d.o.o. je implementirao i primenjuje:

Kvalitet prozvoda SB Trade d.o.o. je pod stalnom kontrolom farmaceuta specijalista u SB Trade d.o.o., a finalna kontrola kvaliteta se obavlja u sertifikovanim i akreditovanim laboratorijama.

Svi proizvodi poseduju izveštaj o ispitivanju kvaliteta od strane sertifikovane i akreditovane laboratorije, kao i sertifikat analize originalnog proizvođača.

Proizvodi SB Trade d.o.o. se distribuiraju na čitavoj teritoriji Srbije i u većini zemalja u regionu.

Stalan rast broja korisnika naših proizvoda i usluga su pokazatelj dobro osmišljene strategije u razvoju poslovanja SB Trade d.o.o. i potvrda da se kroz ulaganje i brigu o kvalitetu proizvoda može ispuniti misija naše kompanije kroz sigurnost isporučenog proizvoda i zadovoljstvo krajnjih kupaca.

Scroll to Top

Uslužna proizvodnja

Pružamo uslugu prepakivanja aktivnih, pomoćnih i kozmetičkih supstanci, u namenskom prostoru stepena čistoće klase D, u skladu sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse (GMP). Spremni smo da u svakom trenutku izađemo u susret Vašim zahtevima i profesionalno ispunimo sva Vaša očekivanja.

Nabavka sirovina

Ukoliko tražite sirovine koje trenutno nisu deo našeg asortimana, slobodno nas kontaktirajte jer nudimo mogućnost nabavke specifičnih sirovina po zahtevu.